Proposta de Función Pública de modificación da RPT de Política Social

Proposta de modificación da RPT da Consellería de Política Social remitida pola Dirección Xeral de Función Pública para unha vindeira Mesa Xeral de Negociación.

Esta é a documentación:

Categorías RPT