Proposta de modificación da RPT (adaptación de áreas funcionais) de Sanidade

Proposta de modificación da RPT da Consellería de Sanidade (adaptación áreas funcionais) remitida pola Dirección Xeral de Función Pública para unha vindeira Mesa Xeral de Negociación.

Esta é a documentación remitida:

Categorías RPT