Listaxe de prazas ofertadas para a elección de destino no subgrupo A1 (promoción interna)

Listaxe de prazas que se ofertarán para a elección de destino no subgrupo A1 (promoción interna).

Os criterios para a súa determinación son os mesmos que os utilizados nos subgrupos A2, C1 e C2 (promoción interna).