Datos de flexibilidade e teletraballo pechados a 30 de xuño

Datos de flexibilidade e teletraballo facilitados pola Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa:

  1. Datos globais das solicitudes de flexibilidade e teletraballo aprobadas. Preme aquí.
  2. Datos globais das solicitudes de flexibilidade e teletraballo denegadas. Preme aquí.
  3. Relación e identificación dos postos de teletraballo autorizados. Preme aquí.
  4. Relación, identificación e motivación das flexibilidades (automática e por conciliación) denegadas. Preme aquí.
  5. Relación, identificación e motivación das solicitudes de teletraballo denegadas. Preme aquí.

Os datos remitidos nos arquivos que se achegan están pechados a  30 de xuño de  2017.  A efectos aclaratorios, están sombreadas en cor vermella as variacións producidas durante o mes de xuño.