Proposta de lei de medidas administrativas, acompañamento aos Orzamentos do 2018

Está é a proposta de Función Pública para a  Lei de medidas administrativas para o ano 2018 (Lei de Acompañamiento aos Orzamentos do 2018).

As modificacións que introduce afectan a:

  • Condicións para participar nos concursos específicos.
  • Provisión de postos de traballo.
  • Permisos por parto, adopción ou acollemento.
  • Novas escalas.

Anexos: