Elementos identificativos e uniformidade dos Axentes Forestais, Facultativos Medioambientais e Técnicos Ambientais

Borrador polo que se establecen os elementos identificativos e uniformidade dos Axentes Forestais, Axentes Facultativos Medioambientais e Axentes Técnicos Ambientais de Galicia. Inclúe:

 1. Elementos identificativos
 2. O uniforme
 3. Dotación e renovación do uniforme e credencial acreditativa
 4. Tipos de uniformidade
 5. Pezas de uniformadidade tipo A
 6. Roupas
 7. Vestiario femenino
 8. Prohibicións de uso
 9. Emblemas e divisisas
 10. Credencial acreditativa: tarxeta identificativa e placa acreditativa
 11. Utilización dos elementos de identificación
 12. Réxime disciplinario
 13. Exclusividades de uso