O 20 de abril publícanse no DOG as puntuacións do concurso de traslados da Escala de Finanzas superior e técnica

Informa a DXFP do envío ao DOG da Resolución pola que se fan públicas as puntuacións provisionais das persoas participantes admitidas no concurso ordinario para a provisión de postos de traballo vacantes do corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, escala superior de finanzas, e do corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, escala técnica de finanzas.

A súa publicación será o día 20 de abril de 2018.