Borrador do expediente de modificación da RPT do ISSGA para presentar alegacións

Borrador do expediente de modificación da relación de postos de traballo do Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia – ISSGA

A reunión coa Consellería será o vindeiro 30 de xaneiro de 2019, polo que as alegacións que se quieran facer polos traballadores deberán ser remitidas a CSIF antes do día 28 de xaneiro.

 

 

 

 

Categorías RPT