RPT da Axencia Galega de Innovación e RPT de pluses

Reunión:

  • LUGAR: Sala de Xunta da Consellería de Economía, Emprego e Industria

  • DATA: 26 de marzo
  • HORA: 13,45 horas

Abordarase:

RPT da Axencia Galega de Innovación

RPT de pluses (incorpóranse algunhas melloras, sinaladas en cor amarelo)

Categorías RPT