Modificación da RPT da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, AA.PP. e Xustiza e AGASP

Reunión para tratar a modificación da RPTda Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, AA.PP. e Xustiza e da Academia Galega de Seguridade Pública (AGASP).

  •  Día: xoves 13/06/2019
  • Hora: 13:00 horas
  • Lugar: Sala E (Edificio Administrativo San Caetano)

Documentación:

Categorías RPT