Oposicións procesos de consolidación persoal laboral, de estabilidade de funcionario interino e de acceso libre

A Dirección Xeral de Función Pública acaba de remitir ás OO.SS os seguintes borradores das bases das convocatorias dos procesos selectivos da Administración xeral:

⇒ Extraordinarios de consolidación (segunda parte).

⇒ Estabilidade do persoal funcionario interino e acceso libre (inclúe promoción interna)

Procesos extraordinarios de consolidación de persoal laboral:

⇒ Grupo I, categoría 4 ⇒Documento

⇒ Grupo II, categoría 7 ⇒Documento

⇒ Grupo III, categorías 02 e 62 ⇒Documento

⇒ Grupo IV, categoría 18 ⇒Documento

Procesos de estabilización y acceso libre de persoal funcionario:

⇒ Subgrupo A1 ⇒Documento

⇒ Subgrupo A2 ⇒Documento

⇒ Subgrupo C1 ⇒Documento

⇒ Subgrupo C2 ⇒Documento