Política Social: CSIF esixe á Conselleira a retirada da proposta de vacacións e que mostre respecto aos seus traballadores

CSIF anuncia que non vai negociar ningunha merma do dereito ás vacacións do persoal de Política Social.

Vista a proposta de intrucións de vacacións para o persoal que presta servizos nos centros de Política Social, CSIF advirte que non se vai prestar a negociar ningunha redución do dereito ao desfrute das vacacións.

O borrador remitido ás organizacións sindicais é totalmente inadmisible e inaceptable, e amosa á baixa catadura moral da titular da Consellería de Política Social, Fabiola García Martínez.

Despois de enviar a este colectivo á primeira liña da pandemia nunhas lamentables condicións de protección, baixo unha nefasta organización e con xornadas inhumanas, o mínimo que procede é un xesto de agradecemento e recoñecemento por ese grande esforzo. Por contra, a única recompensa é unha falta total de consideración e respecto.

Querémoslle recordar á Conselleira de Política Social, que estes traballadores, de forma incansable e ininterrompida durante máis de dous meses, estiveron a poñer en risco directo a súa saúde e a das súas familias para asistir e coidar as persoas máis vulnerables, os nosos maiores. Son merecedores de todo respecto por parte do goberno de Galicia.

Máis que nunca, estes traballadores teñen gañado o seu dereito a desfrutar das súas vacacións coas súas familias, en toda a súa amplitude e nos períodos que mellor lles conveña.

Dende a CSIF animamos a todas as forzas sindicais a que rexeiten sen paliativos a proposta da Consellería e a que pidan igualmente a súa retirada. Participar nesta negociación sería insultar a todos os traballadores.

A Conselleira de Política Social, se ten a mínima decencia, debe retirar esta proposta e pedir desculpas a todos os traballadores.