Convocatorias da Mesa Xeral de EE.PP e da Comisión de Persoal extraordinaria

Función Pública convocanos a dúas reunións que terán lugar o vindeiro 29 xullo de 2020,

MESA XERAL DE EMPREGADOS PÚBLICOS E COMISIÓN DE PERSOAL EXTRAORDINARIA,

cos seguintes puntos de orde do día:

Punto primeiro: Proposta de modificación da RPT da Consellería de Facenda/ATRIGA

Documentación 1: RPT Facenda e RPT ATriGa

Punto segundo: Proposta de modificación da RPT do Medio Rural

Documentación 2: RPT Medio Rural

Categorías RPT