Convocatoria 22 Novembro- Mesa Xeral de Empregados Públicos e Comisión de Persoal

Función Pública vén de convocarnos á Comisión de Persoal e reunión da  Mesa Xeral de Empregados Públicos o próximo martes día 22 de novembro ás 12.00 H e 12.15 H respectivamente.

Comisión de Persoal

Punto único: Modificación da RPT da Consellería de Promoción, Emprego e Igualdade

Consulta a documentación:

1. Memoria xustificativa funcional e económica RPT CPEI 22.09

2. Informe DX SimpAdm (28-09-2022)

5.0 Informe DX-FP MOD RPT C-PEI (27.10.2022)

5.1 Anexo EM-D-02-2022 (20221027)

5.2 Equivalencias EM-D-02-2022 – postos modificados – (20221027)

Documentación complementaria:

1. Nota PARA COMISIÓN DE PERSOAL- (20221118)

1.1 Anexo EM-D-02-2022 – postos modificados – (20221118)

1.2 Equivalencias EM-D-02-2022 – postos modificados – (20221118)

Mesa Xeral de Empregados Públicos

  1. Proposta de RPT de funcionarización de postos de traballo de persoal laboral da Xunta de Galicia, do Grupo V (categorías 1 e 11), na Agrupación Profesional do persoal funcionario da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, escala de persoal de limpeza e cociña e recursos naturais e forestais (especialidade de persoal de limpeza e cociña) 1. Listaxe MESTRE Grupo V categorías 01-11 ORZAMENTOS DEFINITIVO+FP (07.10.2022)
  2. Proxecto de orde relativa á flexibilidade horaria por motivo de conciliación familiar de acordo co establecido na Lei 5/2021 do 2 de febreiro de impulso demográfico de Galicia Orde de outubro conciliación 1
  3. Proxecto de orde pola que se regula o procedemento de integración como persoal laboral da Xunta do persoal laboral fixo procedente do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar. INTEGRACION CONSORCIO