Acordo para o réxime de prestacións de servizos, horarios, licencias, permisos, etc, dos Gardacostas. Postura da CSI-F

ACORDO PARA A APLICACIÓN DA ORDE DE 2 DE MAIO DE 2006 POLA QUE SE ESTABLECE O RÉXIME DE PRESTACIÓN DE SERVIZOS, HORARIOS, VACACIÓNS, Seguir leyendo «Acordo para o réxime de prestacións de servizos, horarios, licencias, permisos, etc, dos Gardacostas. Postura da CSI-F»

Nota informativa da Comisión de Personal do pasado 19 de xullo

Comisión de persoalOrde do día da Comisión de Persoal do 19/07/2016

1.- Proposta de modificación da RPT da Consellería de Infraestruturas e Vivenda.

Na proposta que se envía para a aprobación en Comisión de persoal non hai diferencias significativas coa que xa se presentou para mesa xeral. Seguir leyendo «Nota informativa da Comisión de Personal do pasado 19 de xullo»

Aprobada a proposta de CSI-F para o acceso á xubilación parcial e o contrato de remuda do persoal laboral

DEFENDENDO O PÚBLICOComo resultado da proposta feita pola CSIF no seo da comisión de seguimento do acordo para o acceso á xubilación parcial e o contrato de remuda, na que denunciamos o grave prexuízo que se causa a todas aquelas persoas que están a expectativa nas listas de contratación cando se acude o Servizo Público de Emprego para a selección dun novo remudista cando por calquera causa se extingue o contrato de remuda anterior, no día de hoxe alcanzamos e firmamos o seguinte acordo: Seguir leyendo «Aprobada a proposta de CSI-F para o acceso á xubilación parcial e o contrato de remuda do persoal laboral»

Acordo para as persoas integrantes das listas en postos non vacantes e con permiso por parto

Paternidad, maternidadEn aplicación do acordo adoptado na reunión da Comisión permanente do 25 de abril, recollido no apartado oitavo da acta número 103, sobre a elaboración dun texto que recollese a decisión da Comisión de que as persoas interesadas non perdan a opción de mellora por non acudir a unha citación mentres estean de permiso de parto, proponse e apróbase por unanimidade a seguinte redacción: Seguir leyendo «Acordo para as persoas integrantes das listas en postos non vacantes e con permiso por parto»