Cualificacións profesionais

COMPETENCIAS PROFESIONAIS

 • Convocatoria do proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral – Educación 2018. Preme aquí
 • Convocatoria do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral – Emprego 2018. Preme aquí
 • Convocatoria de probas de avaliación en competencias clave para acceder os certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación – Emprego 2018. Preme aquí
 • Convocatoria probas para a obtención de carnés profesionais e habilitacións profesionais – Educación 2018. Preme aquí

FORMACIÓN CONTINUA

 • Plan de formación do persoal das administracións e entes públicos de Galicia- EGAP 2018. Preme aquí
 • 1ª convocatoria de cursos para actividades de formación continua para o persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico e da Administración institucional – EGAP 2018. Preme aquí
 • 2ª Convocatoria de cursos para actividades de formación continua para o persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico e da Administración institucional – EGAP 2018. Preme aquí
 • 3ª Convocatoria de actividades de formación continua para o persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico e da Administración institucional – EGAP 2018 Preme aquí
 • Convocatoria do programa de autoformación para o persoal ao servizo das administracións territoriais, institucionais e entes públicos instrumentais do sector público da Comunidade Autónoma, así como o persoal da Administración de xustiza de Galicia e de administración e servizos (PAS) das tres universidades galegas – EGAP 2018 Preme aquí

INFORMÁTICA E IDIOMAS

 • Convocatorias e cursos para a obtención da certificación galega de competencias dixitais en ofimática (CODIX) – AMTEGA 2018. Preme aquí
 • Convocatoria de probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4 – Educación 2018. Preme aquí
 • Cursos linguaxe administrativa e xurídica galega para persoal das distintas administracións da C.A. de Galicia – 2018 Preme aquí
 • Cursos linguaxe xurídica galega para persoal ao servizo da Admón. de xustiza que preste servizos fóra da C.A. de Galicia – 2018 Preme aquí