Integracións

  • Racionalización do sector público autonómico Lei 14/2013
  • Lei de organización e funcionamento da A.X. e S.P.A. de Galicia-Lofaxga Lei 16/2010
  • Lei de actuación de entes e empresas nas que ten participación maioritaria a Xunta en materia de persoal e contratación Lei 10/1996
  • Integración persoal D. 129/2012
  • Retribucións do persoal directivo D. 119/2012

ORDES DE INTEGRACIÓN DO PERSOAL LABORAL