Integracións

CATÁLOGO DE ENTIDADES INTEGRANTES DO SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO DE GALICIA – Preme aquí

  • Racionalización do sector público autonómico Lei 14/2013
  • Lei de organización e funcionamento da A.X. e S.P.A. de Galicia-Lofaxga Lei 16/2010
  • Decreto Integración persoal D. 129/2012

ORDES DE INTEGRACIÓN DO PERSOAL LABORAL

ORDE do 28 de abril de 2021 pola que se amplía o prazo de presentación de solicitudes no procedemento de integración como persoal laboral fixo da Xunta de Galicia (código de procedemento AP100A) do persoal laboral fixo da Axencia de Modernización Tecnolóxica de Galicia procedente do suprimido Centro Informático para a Xestión Tributaria, Económico-Financeira e Contable, convocado mediante Orde da Consellería de Facenda e Administración Pública do 5 de abril de 2021 (Diario Oficial de Galicia número 67, do 12 de abril).

ORDE do 5 de abril de 2021 pola que se regula o procedemento de integración como persoal laboral da Xunta de Galicia do persoal laboral fixo da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia procedente do suprimido Centro Informático para a Xestión Tributaria, Económico-Financeira e Contable (código de procedemento AP100A).

ORDE do 20 de xuño de 2017 pola que se resolve o procedemento de integración, como persoal laboral da Xunta de Galicia, do persoal laboral fixo procedente da extinta Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e o Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia.