Borrador da convocatoria do concurso de traslados para postos de persoal sanitario funcionario

Borrador do documento facilitado por RR.HH polo que se convoca concurso de traslados para a cobertura de postos de traballo de persoal sanitario funcionario incluído baixo o ámbito de aplicación da Lei 17/1989, do 23 de outubro, pertencentes á escala de saúde pública e administración sanitaria, que se vai tratar na reunión do mércores 8 de febreiro.