Comisión de Persoal Extraordinaria – Convocatoria o 22 de xaneiro

A Xunta convoca unha Comisión de Persoal Extraordinaria para o día 22 de xaneiro, ás 12.30 horas, que terá na orde do día a proposta de lei de impulso demográfico, a modificación da RTP de Medio Ambiente e os procesos selectivos de veterinarios na Administración Galega.

Estes son os documentos aportados pola Dirección Xeral de Función Pública:

Orde do día

Anteproxecto de Lei de impulso demográfico

-Artigos sobre función pública da Lei de impulso demografico

-RTP da Consellería de Medio Ambiente

-Proposta de orde do proceso selectivo extraordinario de consolidación para o ingreso na categoría 005 do Grupo I, titulado/a superior veterinario/a, de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia

-Proposta de orde pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre e promoción interna, no corpo facultativo superior da Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, escala de veterinarios, (subgrupo A1)