Comité Intercentros de Seguridade e Saúde Laboral da Xunta de Galicia. Proposta da CSIF para a reincorporación

CSIF solicita  concreción do ámbito preventivo e  marco lexislativo que rexerán cada  protocolo que recolla  medidas preventivas para cada sector de actividade.  Así mismo, o teletraballo ten que ser unha modalidade xeralizada, no que as excepcións sexan motivadas, e non ao revés. Seguir leyendo «Comité Intercentros de Seguridade e Saúde Laboral da Xunta de Galicia. Proposta da CSIF para a reincorporación»

Información relativa á solicitude de permisos en Portax cara a reincorporación ao traballo presencial

O luns día 18 de maio, deixarase sen efecto a “Autorización expresa COVID 19”, e cada empregado público deberá tramitar en  Portax a xustificación que mellor se adecúe ás súas circunstancias persoais ou laborais Seguir leyendo «Información relativa á solicitude de permisos en Portax cara a reincorporación ao traballo presencial»

CSIF solicita que non se permita a reincoporación do persoal ata que se adopten as medidas preventivas e se informe aos Comités de Seguridade e Sáude

CSIF denuncia que en determinados ámbitos non se está a cumprir co Protocolo de reincorporación nin se está a informar aos Comités de Seguridade e Saúde Laboral das medidas preventivas adoptadas. Seguir leyendo «CSIF solicita que non se permita a reincoporación do persoal ata que se adopten as medidas preventivas e se informe aos Comités de Seguridade e Sáude»

Consorcio de I+B: Recomendacións preventivas durante as xornadas presenciais e de atención ao publico nas Escolas Infantís

Recomendacións en materia de prevención a aplicar durante as xornadas presenciais e nos procedementos de atención ao público nas escolas infantís do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar Seguir leyendo «Consorcio de I+B: Recomendacións preventivas durante as xornadas presenciais e de atención ao publico nas Escolas Infantís»

Arquivos, Museos e Bibliotecas: Borrador do Protocolo para o reinicio da actividade presencial

Alegacions ata 0 día 14 ás 14 horas.  Borrador do Protocolo polo que se establece o reinicio da actividade presencial dos arquivos, museos e bibliotecas de xestión da consellería de cultura e turismo e se establecen medidas preventivas fronte ao covid-19 Seguir leyendo «Arquivos, Museos e Bibliotecas: Borrador do Protocolo para o reinicio da actividade presencial»