Aplicación de la Ley 20/2021 en la Administración General de la Xunta

Informe de la reunión con la Dirección Xeral de Función Pública sobre la aplicación de la Ley 20/2021, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público en el ámbito de la Administración General de la Xunta de Galicia (29 de abril de 2022). Seguir leyendo «Aplicación de la Ley 20/2021 en la Administración General de la Xunta»

Borrador de postos a incluir na OPE extraordinaria do ano 2022 (Ley 20/2021)

Borradores iniciais de buzóns  remitidos pola Dirección Xeral de Función Pública para determinar os postos a incluir na OPE extraordinaria 2022, desagregados por tipo de proceso a desenvolver (Concursos ou Concurso Oposición). Incluén buzón de postos que segundo a intepretación inicial da DXFP non poden incluirse no ámbito da Lei 20/2021.

A maiores remiten tamén os buzóns de postos relativos ao Consorcio de I+B e a outros entes instrumentais. Seguir leyendo «Borrador de postos a incluir na OPE extraordinaria do ano 2022 (Ley 20/2021)»